TRGOVINA CRNOM METALURGIJOM:

  • čelici valjani i vučeni u svim kvalitetima
  • limovi
  • profilne cevi
  • unp i inp profili
  • šparing.