Preduzeće INOGAJ D.O.O. se nalazi na magistralnom putu Kragujevac – Kraljevo na 20-tom kilometru u Ravnom Gaju opština Knić. INOGAJ D.O.O. je preduzdeće osnovano 1996. god. sa željom da se bavi prikupljanjem i preradom sekundarnih sirovina. Naziv firme IN-O vec na početku rada govori da se radi o preduzecu koje će da se bavi IN- industriskim O- otpadom.

Osnivač firme je Bugarčić Miodrag koji je posle 7 godina preneo preduzeće 100% svojim sinovima Živoradu i Vladimiru Bugarčić. Zajedničkim radom preduzeće počinje da se razvija i da svake godine beleži pozitivan rezultat. Dobit preduzeća se ne podiže već ostaje u preduzeću i počinje razvoj i opremanje novim osnovnim sredstvima. Kupovinom kamiona sa dizalicom INOGAJ D.O.O. postaje dobavljač železara i livnica. Pošto se naplata od železara uglavnom odvijala kompenzacijom za proizvode železare počinjemo da se bavimo trgovinom crne metalurgije. Da bi upotpunili asortiman 2001. god. počinjemo izgradnju vučionice za proizvodnju svetlo vučenih čelika. Pogon za proizvodnju svetlo vučenih čelika počinje sa radom 17.12.2002. god. Kapacitet vučionice u dve smene je oko 200 tona sa maksimalnim brojem zaposlenih. Ideja da se sekundarne sirovine oplemenjuju odnosno da se preradom dolazi do finalnog proizvoda je nastavljena tako da 2007. god. počinjemo osvajanje proizvodnje okova za AL prozore i to za SCHUCO profil i program kvaka za AL, PVC i drvena vrata.