Otkup sekundarnih sirovina

Prikupljanje i prerada sekundarnih sirovina otpadnog gvožđa i obojenih metala se vrši od privrede i građana na celoj teritoriji Srbije.